Vrijplaats voor spelen in verbondenheid

Kinderclub De Sleutel

Bij kinderclub De Sleutel is elk kind tussen 6 en 13 jaar welkom.

Kinderen komen uit school naar de kinderclub. Daar staat limonade met wat lekkers voor ze klaar en kunnen ze even de schooldag van zich afpraten of -spelen. We starten met een gezamenlijk spel. Na het spel drinken we wat en eten we een stukje fruit. Daarna wordt er een verhaal verteld of uitgebeeld aan de hand van een thema. Elke maand kiezen we een ander thema, zoals ‘geheimen’ of  ‘vrede’. We gaan met elkaar in gesprek over het verhaal en gaan er daarna creatief mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan appelmoes maken, potjes beschilderen, armbandjes maken, een regenboog beschilderen, figuurzagen en ga zo maar door.

Na elke kinderclub staat om 16:30 uur koffie of thee klaar voor de ouders, om ook even bij te komen van alle beslommeringen.

Elke maand ronden we met de ouders samen de laatste middag van de maand af. We verwachten de ouders dan rond 16:30 uur en voeren dan bijvoorbeeld samen een toneelstuk op of eten samen wat lekkers dat aansluit bij het thema.

Kinderclub De Sleutel wordt begeleid door een professionele kinderwerker, samen met vrijwilligers. Er is een Kinderclub in Apeldoorn Zuid en in de wijk Kerschoten.

De Kinderclub kost €0,50 per keer. Hier betalen we de limonade, koffie, thee en materialen van.

Sleutelvieringen

Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van Sleutelvieringen. Die zullen een keer per maand op zondagmiddag plaatsvinden. Samen met kinderen en hun ouders lezen en spelen we een verhaal en gaan creatief aan de slag. We sluiten de middag af door bijvoorbeeld samen te eten, of een andere gezamenlijke activiteit.