Vrijplaats voor spelen in verbondenheid

Alle activiteiten in Kerschoten vinden plaats in het gebouw van De Groene Hoven, aan de Koninginnelaan 284.

De inloop van de Kinderclub is vanaf 14:30 uur. Het programma duurt van 15:00 uur tot 17:00 uur.